Státní dotace na fitness zařízení

Zařízení pro posilování zdraví je užitečné pro podporu dobrého zdraví a federální vláda poskytuje granty, které lze využít k nákupu zařízení. Spravedlivě neposkytuje se peníze jednotlivým státním dotacím, ale podniky a další organizace mohou získat granty, pokud se využívají k poskytování služeb zahrnujících fitness zařízení, jako je budova a údržba dětských hřišť, rekreačních oblastí nebo komunitních center. Vyhledání dostupných grantů lze provést několika různými zdroji.

Primárním zdrojem informací o dostupných grantech od federální vlády je prostřednictvím jejího webu Grants.gov. Dvacet šest federálních agentur uděluje každý rok miliardy dolarů. Grants.gov nabízí vyhledávač, který umí vyhledávat dostupné granty podle agentury nebo kategorie, jako je fitness zařízení. Stránka také obsahuje konkrétní grantové informace týkající se amerického zákona o vymáhání pohledávek a reinvestování nebo zákona o navrácení platných v roce 2009. Informace z této stránky ukazují, že grantové prostředky z tohoto zákona byly uděleny komunitním střediskům pro nákup vybavení pro fitness, jako jsou běžecké pásy a cvičení Jízdních kol.

Některé státní dotace na vybavení pro fitness jsou k dispozici konkrétním skupinám, jako jsou místní vzdělávací agentury a organizace založené na komunitě. Například program Carol White White Physical Education poskytuje granty prostřednictvím Ministerstva školství za účelem podpory programů tělesné výchovy ve školách a komunitách v celé zemi. Granty mohou být použity k financování všech aspektů programů tělesné výchovy, včetně nákupu zařízení pro fyzickou kondici.

Správa malých podniků je dobrým zdrojem informací o grantech a dalších finančních prostředcích, které mohou být k dispozici pro podniky a organizace, které potřebují finanční pomoc. Ačkoli finanční prostředky na zahájení nebo rozšíření stávajícího podniku nejsou k dispozici ze SBA, jsou k dispozici informace o grantech nabízených prostřednictvím státních a místních programů pro expanzi podniků, jako je nákup vybavení pro fitness. Program SBA má také programy určené k poskytnutí finanční pomoci na pomoc malým podnikům při získávání finančních prostředků prostřednictvím komerčních poskytovatelů úvěrů.

Informace o vládních grantových programech pro fitness zařízení lze nalézt prostřednictvím soukromých organizací, zejména společností, které vyrábějí, dodávají nebo instalují takové vybavení. Například dodavatelé vybavení dětských hřišť také poskytují informace o státních dotacích a dalších zdrojích financování, které školy mohou koupit. Obchodní sdružení, jako je Asociace výrobců sportovních potřeb, která se aktivně podílejí na podpoře právních předpisů týkajících se grantových peněz na fyzickou zdatnost, často poskytují informace o dostupných programech určených pro nákup fitness zařízení.

Grants.gov

Specifické granty organizace

Správa malých podniků

Soukromé organizace